VGW.plus haalt alles voor OR-leden uit de kast

Met een enthousiaste aanpak en helder praktisch advies. Zetten we samen veiligheid, welzijn en gezondheid op de kaart!

Gratis VGW(M) SCAN voor OR

Alleen. Of bijvoorbeeld samen met je collega’s in een groep sessie. Kan je met de gratis VGW(M) SCAN bepalen waar de aandacht naar uit moet gaan bij het te vormen arbobeleid. Zo behandel je snel alle onderwerpen die normaal ook in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voorkomen. Daarbij leg je vast, wat binnen jouw organisatie speelt. Dit vormt de basis voor een duurzaam Arbobeleid.

Snel en eenvoudig

de basis voor een goed VGW(M) beleid

“Gebruik de kennis van de werknemer voor de verandering!”

Arie Kroon is Adviseur Arbeid & Gezondheid met een veiligheidskundige achtergrond. In deze rol heeft tal van organisaties geadviseerd bij het opzetten van een VGW(M) beleid. De taak van preventiemedewerker heeft hij diverse malen zelf uitgevoerd. Hierdoor weet hij als geen ander de vertaalslag te maken voor de belangen van de organisatie en hierbij de werknemer centraal te stellen.

OR-leden hebben een belangrijke rol in het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Veelal is er meer mogelijk dan men denkt! Betrek de werknemers actief bij het VGW(M) beleid. “Gebruik ze voor de verandering!” Meer weten hierover! Neem hier contact op.

Het Laatste Nieuws

Richtlijnen OR scholing 2018 vastgesteld

De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat voor scholingskosten van ondernemingsraden redelijk is. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele OR is vastgesteld op 1000 euro per dagdeel. Het richtbedrag voor or-cursussen met een open inschrijving is 165 euro

Lees verder »

Voor de zittende preventiemedewerker ook OR instemmingsrecht nodig?

In de nieuwe Arbowet krijgt de OR instemmingsrecht voor de aanstelling en positionering van de preventiemedewerker. Geldt dit ook voor de zittende preventiemedewerker? De nieuwe wet gaat op 1 juli in, maar die geldt niet met terugwerkende kracht. Dus over de zittende preventiemedewerker heeft de OR geen instemmingsrecht, alleen over een nieuw aan te stellen

Lees verder »

Nieuwe Arbowet van kracht

De Nieuwe Arbowet beoogd meer betrokkenheid tussen werknemers en werkgevers bij de arbodienstverlening. Preventie staat centraal. Rol preventiemedewerker is versterkt. Krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Wat verandert er precies? De belangrijkste wijzigingen op een rij: Basiscontract Een van de belangrijkste punten

Lees verder »
Algemene gegevens

VGW.plus is onderdeel van www.censor.nu

Postbus 32 – 4284  ZG RIJSWIJK NB

KvK 18071658 Vestigingsnr. 000011430249